მიმდინარეობს საიტის განახლება

ექიმთან ჩაწერა

ონლაინ რეჟიმში დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან. შეავსეთ მოთხოვნილი ველები და გააგზავნეთ ექიმთან ჩაწერის მოთხოვნა:

* ფიფქით მონიშნული ველები აუცილებელია