მიმდინარეობს საიტის განახლება

რევმატოიდული ფაქტორი

C–რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში  CRP
ანტისტრეპტოლიზინი O-ს განსაზღვრა სისხლში ASLO
რევმატოიდული ფაქტორი (ანტისხეულები IgG რევმატოიდული ფაქტორის (Fc) მიმართ) RF