მიმდინარეობს საიტის განახლება

სიმპტომური მკურნალობა

სიმპტომური მკურნალობა მოიცავს : ტკივილის მართვას, გულისრევის და ღებინების მკურნალობა/პრევენციას, ანორექსიის (უმადობის) და კახექსიის (სიგამხდრის - დამახასიათებელი ონკოპაციენტებისათვის) მკურნალობა/პრევენციას, შფოთვის და დეპრესიის მკურნალობას და პრევენციას რაც ძალიან დამახასიათებელია ონკოპაციენტებში და რასაც ააქვს პრინციპული მნინშვნელობა დაავადების პროგნოზისათვის