მიმდინარეობს საიტის განახლება

შარდი

შარდის საერთო ანალიზი (მიკროსკოპიის გარეშე)
შარდის საერთო ანალიზი (მიკროსკოპიით)
შარდის ხვედრითი წონის განსაზღვრა
გლუკოზის განსაზღვრა შარდში
ლეიკოციტების განსაზღვრა შარდის ნალექში
კეტონური სხეულების განსაზღვრა შარდში
ბილირუბინის განსაზღვრა შარდში
ალბუმინის განსაზღვრა შარდში
ამილაზას განსაზღვრა შარდში
მიკროალბუმინის განსაზღვრა შარდში
კრეატინინის განსაზღვრა შარდში
ცილის განსაზღვრა შარდში