მიმდინარეობს საიტის განახლება

სადაზღვეო კომპანიები

პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი ჩართულია საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში, რაც განსაკუთრებულ პირობებს ქმნის ჩვენი მომხმარებლებისთვის.