მიმდინარეობს საიტის განახლება

კოაგულაცია

კოაგულოგრამა სრული (CG.2.1.11; BL.7.9.6; CG.2.1.7; CG.2.1.2; CG.2.1.15; CG.2.1.14)
მოკლე კოაგულოგრამა; პროთრომბინის დრო (PT), პარციალური თრომბოპლასტინი დრო (aPTT), საერთაშორისო ნორმალისებული შეფარდება (INR)
ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტების განსაზღვრა (D-დიმერი)
თრომბინის დროის განსაზღვრა TT
ფიბრინოგენის განსაზღვრა სისხლის შრატში
PI პროთრომბინის ინდექსი
INR საერთაშორისო ნორმალისებული შეფარდება
პროთრომბინის (თრომბოპლასტინის) დროის განსაზღვრა სისხლში PT
აქტივირებული თრომბოპლასტინის დროის განსაზღვრა სისხლში (aPTT)
სისხლის შედედების დრო ლი-უაიტის მეთოდით