მიმდინარეობს საიტის განახლება

აუტოიმუნური დაავადებები

ანტისხეულები უჯრედის მემბრანის კარდიოლიპინის მიმართ Comb. (IgG;IgM)
ანტისხეულები უჯრედის მემბრანის კარდიოლიპინის მიმართ IgG 
ანტისხეულები უჯრედის მემბრანის კარდიოლიპინის მიმართ IgM
ანტინუკლეალური ფაქტორი