მიმდინარეობს საიტის განახლება

ქიმიოსენსიტიური ტესტი

ქიმიოსენსიტიური ტესტი წარმოადგენს კლინიკური დიაგნოსტიკის ულტრა-თანამედროვე მეთოდს, რომელიც ითვალისწინებს კონკრეტული ონკო-პაციენტის სიმსივნური უჯრედების კულტივირებას ინ ვიტრო პირობებში. შემდგომ სიმსივნურ უჯრედებზე სხვადასხვა სახის ანტიბლასტომური ეფექტის მქონე მედიკამენტების მგრძნობელობის შესწავლას.