მიმდინარეობს საიტის განახლება

სიმსივნური მარკერები

CYFRA 21-1 
ნეიროსპეციფიური ენოლაზა NSE
თავისუფალი პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში FPSA
საერთო პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში PSA
კანცერო-ემბრიონალური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში CEA
კა-125 (კარბოჰიდრატული ანტიგენის - СА-125) განსაზღვრა სისხლში
კა-15-3 (კარბოჰიდრატული ანტიგენის - СА-15-3 ) განსაზღვრა სისხლში
კა-19-9 (კარბოჰიდრატული ანტიგენის - СА-19-9) განსაზღვრა სისხლში
კა-72-4 (კარბოჰიდრატული ანტიგენის - СА-72-4) განსაზღვრა სისხლში
ბეტა–2–მიკროგლობულინის განსაზღვრა სისხლის შრატში
TPAcyk (შარდის ბუშტის ონკომარკერი)