მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიოქიმია

ღვიძლის ფუნქციები-სრული
(მოიცავს BL.5.6; BL.7.1; BL.7.4; BL.10.1.1 ; BL.11.2.1; BL.11.2.2; BL.11.2.3; BL.10.1.2;)
ტუტე ფოსფატაზის განსაზღვრა სისხლში ALP
ასპარტატამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში AST
ალანინამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში ALT
გამა-გლუტამილტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში GGT
საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში   TP
ალბუმინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში ALB
პირდაპირი ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში D.BILL
საერთო ბილირუბინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში T.BILL
ლაქტატდეჰიდროგენაზის განსაზღვრა სისხლში LDH
ფერიტინი
ლიპიდების განსაზღვრა სისხლის შრატში
(BL.13.2.1; BL.13.6; BL.13.7.2a; BL.13.7.2b; BL.13.7.2.d; BL.13.7.2.c)
საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში  Chol
მაღალი სიმკვრივის ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში HDL
დაბალი სიმკვრივის ქოლესტერინი LDL
VLDL ძალიან დაბალი სიმკვრივის ქოლესტერინი
ათეროგენობის კოეფიციენტი
საერთო ტრიგლიცერიდების განსაზღვრა სისხლში Tg
გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში და სისხლის შრატში  (ექსპრეს მეთოდით) 
შარდმჟავას განსაზღვრა  სისხლის შრატში