მიმდინარეობს საიტის განახლება

ინფექციური დაავადებები

ციტომეგალო ვირუსი CMV Ig M 
ციტომეგალო ვირუსი CMV Ig G 
ქლამიდია IgA 
ქლამიდია IgM
ქლამიდია IgG (ქრონიკული ფორმა)
ჰერპესის ვირუსი  (HSV)   Ig-M 
ჰერპესის ვირუსი (HSV)  Ig-G
ეპშტეინ-ბარის ვირუსის მიმართ რეცეპტორის განსაზღვრა (B-ლიმფოციტების იდენტიფიცირება) EBV IgG
ეპშტეინ-ბარის ვირუსის მიმართ რეცეპტორის განსაზღვრა (B-ლიმფოციტების იდენტიფიცირება) EBV IgM
H. pilori Ig A ;  H პილორი Ig A
H. pilori Ig G  ;  H პილორი Ig G
Toxoplasma Gondii ELISA-IgG
Toxoplasma Gondii ELISA-IgM m-capture
უსაფრთხო სისხლი; მოიცავს (MB.9.25.RA; MB.9.26.RA; MB.9.35.RA; MB.9.386.RA)  HBsAg/HCV/HIV/Syphilis Combo Test
Anti-HCV (Hepatitis С virus სტრიპით მარკერი)
Hepatitis В virus (სტრიპით მარკერი HBsAg) 
Treponema pallidum ( RW,  RPR)
Anti-HIV(სტრიპით)