მიმდინარეობს საიტის განახლება

პერსონალიზებული ნეფროლოგია

თირკმლების  დაავადებების მიმართ  რისკის  განსაზღვრის  და  ადრეული დიაგნოსტიკის  მიზნით  გენეტიკური მარკერების  გამოვლენა  შემდეგი პათოლოგიების  დროს:

  • თირკმელების ქრონიკული დაავადება
  • სისტემური პათოლოგიებით გამოწვეული ნეფროპათიები
  • ნეფროლითიაზი
  • თირკმლის ტრანსპლანტაციის შემდგომი მკრუნალობის ეფექტურობის დადგენა
  • თირკმლების დისფუნქციის ადრეული გამოვლენა ლითიუმის ფრაქციული ექსკრეციის განსაზღვრით