მიმდინარეობს საიტის განახლება

ჰემატოლოგია

რეტიკულოციტების რაოდენობის  განსაზღვრა სისხლში
ABO სისტემის განსაზღვრა (A1, A2, A3, B) (სისხლის ჯგუფი)
რეზუს ფაქტორის განსაზღვრა
ანტირეზუს ანტისხეულები
გინეკოლოგიური ნაცხის მიკროსკოპია
სისხლის საერთო ანალიზი (მიკროსკოპიით)
სისხლის საერთო ანალიზი
ჰემოგლობინის განსაზღვრა HB
ერითროციტების რაოდენობის განსაზღვრა სისხლში
ჰემატოკრიტის მაჩვენებლის განსაზღვრა სისხლში HCT
ლეიკოციტების განსაზღვრა სისხლში 
თრომბოციტების განსაზღვრა სისხლში PLAT
ერითროციტების დალექვის სიჩქარე (ედს) ERS