მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბაქტერიოლოგია

მიკოპლაზმა; ურეაპლაზმა
ქირურგიული მასალის გამოკვლევა სტერილობაზე
ეპიდ ჩამონარეცხი
ჰელმინთებზე ფეკალიების მიკროსკოპიული გამოკვლევა (ჭიის კვერცხი)
სისხლის კულტივაცია, იდენტიფიკაცია, მგრნობელობა (სტერილობა)
შარდის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე
ბიოლოგიური სითხეების (პუნქტატები, ექსუდატები, ასციტური, ენდოტრაქეალური ასპირატი და სხვა) ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა
ლიქვორის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა
პირის ღრუს გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე
ცხვირის ლორწოვანიდან აღებული მასალის ბაქტერიოლოგია პათოგენურ ფლორაზე
ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე
ყურის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე
კანის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე
თვალის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე
საშოს ნაცხში B ჯგუფის სტრეპტოკოკის კულტივაცია და მგრძნობელობა
საშოს ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე
ურეთრის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე
ფეკალური მასების გამოკვლევა დისბაქტერიოზზე
ფეკალური მასების გამოკვლევა პათოლოგიურ ფლორაზე (სალმონელა, შიგელა, კამპილობაქტერია და სხვა)
ნახველის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე
ქალის რძის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე
სხვადასხვა მასალის გამოკვლევა CANDIDA -ს ჯგუფის სოკოზე
განავლის საერთო ანალიზი
განავლის ანალიზი უმარტივესებზე 
განავლის ანალიზი ფარულ სისხლდენაზე
განავლის ანალიზი პროტოზოებზე
დემოდეკოზი