მიმდინარეობს საიტის განახლება

ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა

ლუი პასტერის ლაბორატორია აერთიანებს პროფესიონალი მეცნიერებისა და ექიმების ჯგუფს. მუდმივად ინოვაციური და თანამედროვე ტექნოლოგიები კი უზრუნველყოფს შედეგების სიზუსტეს.

პროცესი ლაბორატორიაში სრულად კომპიუტერიზირებულია და აუტომატიზირებული, რითიც ხერხდება მაღალი ხარისხის შენარჩუნება-კონტროლი და მინიმუმამდეა დაყვანილი შეცდომები.

ლაბორატორია პაციენტების სამსახურშია 24 საათის განმავლობაში და სთავაზობს მათ 1000 მდე სახეობის გამოკვლევას დიაგნოსტიკის ისეთ დარგებში, როგორიცაა:

 • ბიოქიმია,
 • ჰემატოლოგია,
 • იმუნოლოგია,
 • ბაქტერიოლოგია,
 • მორფოლოგია,
 • კოაგულოლოგია,
 • ალერგოლოგია.

მხოლოდ ჩვენთან შე4საძლებელია ისეთი უნიკალურ გამოკვლევები ჩატარება როგორიცაა:

 • ასპირინზე მგრძნობელობის განსაზღვრა;
 • ცისტატინის განსაზღვრა სისხლში;
 • ლითიუმის ფრაქციული ექსკრეციის შეფასება;
 • რენინის, BNP-ის და სხვა მნიშვნელოვანი ტესტები რომლებიც საშუალებას გვაძლევს ზუსტად შევაფასდეს პრობლება და დაინიშნოს სწორი და დროული მკურნალობა.

 

ექიმები


დეა ძაგანია

ექიმი ლაბორანტი


ციცინო ჯავახიშვილი

ექიმი ლაბორანტი