ექიმები

უკან სიაში
თეა ვაწაძე თეა ვაწაძე

ექიმი ჰემატოლოგი