მიმდინარეობს საიტის განახლება

+995 32 2 48 58 00 find a doctor

ელექტროლიტული ცვლის მაჩვენებლები Rapid Point500

ელექტროლიტური ბალანსის მაჩვენებლების განსაზღვრა სისხლში (მოიცავს: BL.14.5; BL.14.4; BL.15.2; BL.7.10.5; BL.15.1; BL.14.1; BL.14.2; BL.14.3)
რკინის (Fe) განსაზღვრა სისხლში 
მაგნიუმის (Mg+) განსაზღვრა სისხლში
ფოსფორი
კალციუმის (Ca+) განსაზღვრა სისხლში
ნატრიუმის (Na+)  განსაზღვრა სისხლში
კალიუმის (K+) განსაზღვრა სისხლში
ქლორიდების (CL- ) განსაზღვრა სისხლში